• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo Vas da je općinski načelnik općine Milna temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj programu za 2019. godine općine Milna, te brizi za stariju populaciju naše općine donio Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći – božićnice, umirovljenicima s prebivalištem na području općine Milna.

 

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći – božićnice za 2019. godinu, ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području općine Milna koji ostvaruju mirovinu manju od 3.000,00 kuna ( tri tisuće kuna ) mjesečno .

 

Da bi ostvarili pravo na isplatu, korisnici su obvezni Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Milna na dan isplate donijeti:

 - dokaz o prebivalištu ( važeću osobnu iskaznicu )

 - potvrdu o primanju mirovine ( posljednji odrezak mirovine )

 

 

ISPLATA ĆE SE VRŠITI U RAČUNOVODSTVU OPĆINE MILNA PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 

PETAK 20.12. i PONEDJELJAK 23.12. OD 09:00 DO 12:00 SATI

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti detaljno Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST

 

Poštovani građani,

 

ovim putem Vas obavještavamo da u ponedjeljak 18. studeni 2019. godine na predio Mlin će se obustaviti isporuka vode, zbog neodgodivih radova na mjesnoj vodovodnoj mreži u trajanju od 09.00 do 14.00 sati.

 

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi za sljedeći dan.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Općina Milna

 

Aktualne novosti

Obavijest umirovljenicima s prebivalištem u Općini Milna

09-12-2019 Oglasna ploča

O B A V I J E S T   Obavještavamo Vas da je općinski načelnik općine Milna temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj programu za 2019. godine općine Milna, te brizi za stariju populaciju naše općine donio Odluku o isplati jednokratne...

Više

Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

15-11-2019 Oglasna ploča

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti detaljno Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.   Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...