• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti detaljno Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST

 

Poštovani građani,

 

ovim putem Vas obavještavamo da u ponedjeljak 18. studeni 2019. godine na predio Mlin će se obustaviti isporuka vode, zbog neodgodivih radova na mjesnoj vodovodnoj mreži u trajanju od 09.00 do 14.00 sati.

 

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi za sljedeći dan.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Općina Milna

 

Poštovani stanovnici naselja Milna,

 

obavještavamo Vas da dana 08. studenog (petak) 2019. godine će biti obustava vode zbog radova na vodovodnoj mreži u trajanju od 08.00 do 15.00 sati.

Aktualne novosti

Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

15-11-2019 Oglasna ploča

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti detaljno Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.   Izvještaj načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine

Više

Obavijest - obustava ispostave vode 18. studeni 2019. godine

15-11-2019 Oglasna ploča

OBAVIJEST   Poštovani građani,   ovim putem Vas obavještavamo da u ponedjeljak 18. studeni 2019. godine na predio Mlin će se obustaviti isporuka vode, zbog neodgodivih radova na mjesnoj vodovodnoj mreži u trajanju od 09.00 do 14.00 sati.   U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu Poštovani stanovnici, predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...