• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom doprinosu

                Općina Milna provodi Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za donošenje nove Odluke o komunalnom doprinosu temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

                Prijedlogom nove Odluke o komunalnom doprinosu definirane su opće odredbe, zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinične vrijednosti, način i rokovi plaćanja, djelomična i potpuna oslobađanja od plaćanja, rješenja o komunalnom doprinosu s definiranim izmjenama ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu, poništenju ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu kao i uračunavanje plaćenog dijela komunalnog doprinosa.

                Javno savjetovanje provesti će se u razdoblju od 28. svibnja 2019. do 5. lipnja 2019.g

 

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna  ili putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

 

 

Aktualne novosti

Obavijest - požar u Milni predio "Zaglav"

04-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST – POŽAR NA PREDJELU „ZAGLAV“   Poštovani građani općine Milna,   slijedom uputa policijske postaje Brač molimo Vas da svi koji su eventualno pretrpjeli materijalnu štetu u požaru koji je izbio 30. svibnja 2020. godinu u Milni na predjelu „Zaglav“ da prijave štetu...

Više

Obavijest korisnicima groblja

01-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna. Kako...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...