• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo Vas da je općinski načelnik općine Milna temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj programu za 2019. godine općine Milna, te brizi za stariju populaciju naše općine donio Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći – božićnice, umirovljenicima s prebivalištem na području općine Milna.

 

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći – božićnice za 2019. godinu, ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području općine Milna koji ostvaruju mirovinu manju od 3.000,00 kuna ( tri tisuće kuna ) mjesečno .

 

Da bi ostvarili pravo na isplatu, korisnici su obvezni Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Milna na dan isplate donijeti:

 - dokaz o prebivalištu ( važeću osobnu iskaznicu )

 - potvrdu o primanju mirovine ( posljednji odrezak mirovine )

 

 

ISPLATA ĆE SE VRŠITI U RAČUNOVODSTVU OPĆINE MILNA PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 

PETAK 20.12. i PONEDJELJAK 23.12. OD 09:00 DO 12:00 SATI

Aktualne novosti

Obavijest - požar u Milni predio "Zaglav"

04-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST – POŽAR NA PREDJELU „ZAGLAV“   Poštovani građani općine Milna,   slijedom uputa policijske postaje Brač molimo Vas da svi koji su eventualno pretrpjeli materijalnu štetu u požaru koji je izbio 30. svibnja 2020. godinu u Milni na predjelu „Zaglav“ da prijave štetu...

Više

Obavijest korisnicima groblja

01-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna. Kako...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...