• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Poštovani mještani Općine Milna,

ovim putem Vas pozivamo sve zainteresirane da ispune obrazac za prijavu prijedloga projekata u sklopu strategije razvoja Općine Milna za razdoblje od 2020.-2025. godine i dostave ga na adresu Općine Milna, Sridnja kala 1, Milna ili na e-mail Općine Milna Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., a sudjelovanje javnosti jako je važno kako bi se definirale realne potrebe na terenu, posebno onih skupina koje čine temelj društvenog i gospodarskog razvoja Općine Milna.

 

Svrha ispunjavanja obrasca je da zainteresirani građani daju prijedloge projekata kako bi se definirao akcijski plan strateških projekata općine Milna za narednih pet godina.

 

 

Obrazac se nalazi u privitku ispod i rok za dostavu prijedloga projekata je 29. veljače 2020. godine.

Aktualne novosti

Zahtjev za izdavanje propusnice

25-03-2020 Oglasna ploča

Poštovani građani,   obavještavamo Vas da za kretanje unutar Općine Milna NIJE POTREBNA PROPUSNICA, a za sve ostalo morate ispuniti zahtjev i dostaviti ga na e-mail nacelnik@opcinamilna.hr , a propusnica će biti poslana na e-mail ili broj mobitela koji unesete u zahtjev.   OBRAZAC ZA...

Više

Obavijest za bračke poljoprivrednike, stočare i ribare

24-03-2020 Oglasna ploča

Donosimo Vam tumačenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta za poljoprivrednike, stočare i ribare   1. Na koji se način ova Odluka odnosi na poljoprivrednike, to jest, da li im je i dalje dozvoljen rad na poljoprivrednim površinama? Poljoprivrednicima je je dozvoljen rad...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...