1. ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA

 

  • PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM

E-MAIL Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili putem e-propusnica

 

  • PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije od 9. svibnja 2020.g.)
  • Vitalni obiteljski razlozi moraju se potkrijepiti obrazloženjem i dokazima

 

  1. ZA KRETANJE SA OTOKA NA KOPNO I OBRATNO

 

  • PODNOSITELJ ZAHTJEVA PRVO MORA ZATRAŽITI SUGLASNOST OD KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA. SUGLASNOST SE PODNOSI NA OBRASCU „OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ TRAJEKTOM KOJI SE NALAZI NA WEB STRANICI KSOB stozerbrac.com

 

  • UKOLIKO KRIZNI STOŽER OTOKA BRAČA IZDA SUGLASNOST PODNOSITELJ ZAHTJEVA DOSTAVLJA STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA ZAHTJEV UZ KOJI PRILAŽE SUGLASNOST KSOB-a TE MU SE IZDAJE PROPUSNICA.

 

NAPOMENA : VLASNICI TVRTKI I OBRTA I DRUGI POSLODAVCI IZDAJU SVOJIM DJELATNICIMA PROPUSNICE, A ZA SLUČAJ PUTOVANJA IZVAN OTOKA BRAČA ILI NA OTOK BRAČ PRETHODNO MORAJU DOBITI SUGLASNOST KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA I NIJE POTREBNA PROPUSNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA.

 

Milna, 10.5.2020.g.

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA

Frane Lozić, načelnik

Aktualne novosti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2021. godinu

17-09-2020 Oglasna ploča

Na temelju članka 48. i članka 69. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 61/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Zakona o proračunu („NN“...

Više

Rang lista za prijem u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljskog dopusta

10-08-2020 Oglasna ploča

Temeljem čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua dana 04.kolovoza 2020.godine u 9:00 u prostorijama Općine Milna donosimo rang listu kandidata...

Više

                               KONTAKTI:

Tajništvo 021/636-212

email: info@opcinamilna.hr

Pročelnik JUO 021/636-421

email: procelnica@opcinamilna.hr

Knjigovodstvo  021/636-482

email: knjigovodstvo@opcinamilna.hr

Računovodstvo 021/636-183

email: proracun@opcinamilna.hr

Komunalno društvo "Meštralun" d.o.o.

Tajnica mob. 095/627-22-72

Direktorica mob. 099/272-94-06

email: mestralun@opcinamilna.hr

 

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Zapisnik sa 32. sjednice OV

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 25. svibnja 2020.godine

Zapisnik sa 31. sjednice OV

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 04. svibnja 2020.godine

Zapisnik sa izvanredne 30. sjednice OV

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 30. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 17. travnja 2020.godine

Zapisnik sa 29. sjednice OV

u privitku možete preuzeti Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 24. ožujka 2020. godine

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...