• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 1. ZA KRETANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA UNUTAR OTOKA BRAČA

 

 • PODNOSITELJ ZAHTJEVA MORA POPUNITI OBRAZAC ILI DOSTAVITI PODATKE PUTEM

E-MAIL Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili putem e-propusnica

 

 • PROPUSNICA SE IZDAJE ISKLJUČIVO UKOLIKO SE RADI O VITALNIM OBITELJSKIM RAZLOZIMA (točka f. Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije od 9. svibnja 2020.g.)
 • Vitalni obiteljski razlozi moraju se potkrijepiti obrazloženjem i dokazima

 

 1. ZA KRETANJE SA OTOKA NA KOPNO I OBRATNO

 

 • PODNOSITELJ ZAHTJEVA PRVO MORA ZATRAŽITI SUGLASNOST OD KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA. SUGLASNOST SE PODNOSI NA OBRASCU „OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ TRAJEKTOM KOJI SE NALAZI NA WEB STRANICI KSOB stozerbrac.com

 

 • UKOLIKO KRIZNI STOŽER OTOKA BRAČA IZDA SUGLASNOST PODNOSITELJ ZAHTJEVA DOSTAVLJA STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA ZAHTJEV UZ KOJI PRILAŽE SUGLASNOST KSOB-a TE MU SE IZDAJE PROPUSNICA.

 

NAPOMENA : VLASNICI TVRTKI I OBRTA I DRUGI POSLODAVCI IZDAJU SVOJIM DJELATNICIMA PROPUSNICE, A ZA SLUČAJ PUTOVANJA IZVAN OTOKA BRAČA ILI NA OTOK BRAČ PRETHODNO MORAJU DOBITI SUGLASNOST KRIZNOG STOŽERA OTOKA BRAČA I NIJE POTREBNA PROPUSNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA.

 

Milna, 10.5.2020.g.

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MILNA

Frane Lozić, načelnik

Aktualne novosti

Obavijest korisnicima groblja

01-06-2020 Oglasna ploča

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna. Kako...

Više

Savjetovanje s javnošću - Strategija razvoja općine Milna za razdoblje 2020.-2025.

19-05-2020 Oglasna ploča

OPĆINA MILNA OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE   Strategija razvoja općine Milna priručnik je koji olakšava planiranje i upravljanje lokalnim razvojem, usmjerava djelovanje na svakodnevnoj razini, konstantno podsjećajući provoditelje...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...