Urbanistički plan uređenja "Osibova Lučice"

U privitku možete preuzeti objavu u Slobodnoj Dalmaciji, te Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Osibova-Lučice" TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj za ponovljenu javnu raspravu i objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Osibova-Lučice" TZ Lučice i izdvojeni dio naselja Milne u Osibovoj.

Cijeli članak >>

Urbanistički plan uređenja Milna: Jug

U privitku možete preuzeti dokumente o Urbanističkom planu uređenja Milna: Jug.

Cijeli članak >>

Urbanistički plan uređenja Milna: Mlin - Gomilica

U privitku možete preuzeti dokumente o Urbanističkom planu uređenja Milna: Mlin - Gomilica.

Cijeli članak >>

Urbanistički plan uređenja "Osibova Lučice" TZ "Lučice" i izdvojeni dio naselja Milna u Osibovoj

U privitku možete preuzeti dokumente o Urbanističkom planu uređenja "Osibova Lučice" TZ "Lučice" i izdvojeni dio naselja Milna u Osibovoj.

Cijeli članak >>