• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06),

Općinski načelnik donosi Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.