• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Milna dana 06. veljače donijela je Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine i Odluku o izvršavanju Odluke o pr privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.

Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna Općine Milna,
za razdoblje od 1. siječnja 2013.

 

Red. br.

Korisnik sponzorstva / donacije

Iznos

1.

 Župni ured Župe Gospe od Blagovijesti, Milna

12.720,00

2.

 Katolička udruga „Lovret“, Split

33.750,00

3.

 LAG „Brač i Šolta“, Supetar

5.011,00

4.

 Glazbena udruga „Milnarani“, Milna

15.000,00

5.

 Pjevačko društvo „Mrduja“, Milna

25.000,00

6.

 Udruga balunjera „Crvana“, Milna

5.475,00

7.

 Udruga za sport i rekreaciju „Ciciban“, Split

14.400,00

8.

 Karate klub „Karate Dojo Brač“, Supetar

14.600,00

9.

 Nogometni klub „Jadran“, Supetar

14.175,00

10.

 Odbojkaška udruga „Brač“, Supetar

3.000,00

11.

 Dobrovoljno vatrogasno društvo „Milna“, Milna

51.244,66