U privitku možete preuzeti financijska izvješća Općine Milna za 2016. godinu.

U privitku objavljujemo Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

Objavljujemo godišnje financijske izvještaje za Centar za kulturu i Dječji vrtić "Milna".

U privitku objavljujemo opći i posebni dio prijedloga proračuna Općine Milna za 2017. godinu.

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo polugodišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna".

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo godišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna":

Izvršenje proračuna Općine Milna za 2015.

Izvršenje proračuna za Dječji vrtić Milna za 2015.