• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

U privitku objavljujemo Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Milna od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

Objavljujemo godišnje financijske izvještaje za Centar za kulturu i Dječji vrtić "Milna".

U privitku objavljujemo opći i posebni dio prijedloga proračuna Općine Milna za 2017. godinu.

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo polugodišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna".

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo godišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna":

Izvršenje proračuna Općine Milna za 2015.

Izvršenje proračuna za Dječji vrtić Milna za 2015.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) te l. 68., 69.,70., Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 131/06, 26/07, 73/08, 25/12 te l.28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br. 6/10), Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine donijelo je proračun Općine Milna za 2016. godinu.

Dokumente vezane za ovaj proračun, možete pogledati u privitcima ovog članka.