• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo godišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna":

Izvršenje proračuna Općine Milna za 2015.

Izvršenje proračuna za Dječji vrtić Milna za 2015.