• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljujemo polugodišnje financijske izvještaje za Općinu Milna i Dječji vrtić "Milna".