Na temelju Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), odredaba Zakona o financiranju lokalne samouprave (Narodne novine br.19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br.6/10), Općinsko vijeće Općine Milna na 12. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. godine donijelo je Proračun Općine Milna za 2018. godinu.

 

U privitku ovog članka objavljujemo proračun i projekcije za 2019. i 2020. godinu.