Prijedlog UPU T2 Osibova-Lučice i VID PPU Općine Milna

Sukladno Zaključku općinskog načelnika Općine Milna od 30. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu i javni uvid u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“.

Javni uvid provest će se u trajanju od 8 dana od 15. do 22. prosinca 2017. godine.

Javno izlaganje održat će se u Milni u prostorijama DVD-a Milna 15. prosinca 2017. godine u 14.00 sati.

Javni uvid omogućava se u prostoru vijećnice Općine Milna radnim danom od 09.00 do 14.00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave i to upisom u Knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu te u pisanom obliku putem pošte.

Sve PDF datoteke prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko turističke namjene T2 „Osibova-Lučice“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 „Osibova-Lučice“možete preuzeti u privitku (ZIP datoteka):

VID PPUO Milna >>

UPU OSIBOVA-LUČICE >>

Ponovna javna rasprava

Temeljem članka 104, stavak (1) i članka 95, stavak (2), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna 6/10) te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga planova načelnik Općine Milna objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 "Osibova-Lučice". Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana, od 15. prosinca do 22. prosinca 2017. godine i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

Obavijest o javnoj raspravi preuzmite u privitku.

Prostorni plan (IDPPUO Milna + UPU Osibova Lučice) - Obavijest

Poštovani, ovim putem obaviještavamo Vas kako I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Milna, kao i Urbanistički plan uređenja za područje Osibova-Lučice nisu dobili potrebitu suglasnost od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a što je osnovni preduvjet za usvajanje Prostornog plana.

U prilogu možete preuzeti dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja