Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga UPU Osibova-Lučice i s time u vezi izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Milna za područje Osibova-Lučice

Poštovani, u nastavku ovog teksta nalazi se link na kojem možete vidjeti izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU ugostiteljsko-turističkog područja T2 Osibova-Lučice i s tim u vezi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Milna.

Ovim putem ističemo kako eventualno može doći do manjih promjena nakon što se nacrt prijedloga UPU Osibova-Lučice i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO Milna vrati od strane Ministarstva graditeljstva i Županijskog ureda za prostorno uređenje.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Milna

Poštovani, u nastavku ovog teksta nalazi se link na kojem možete vidjeti izvješće o ponovnoj javnoj raspravi u postupku izrade prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Milna.

Ovim putem ističemo kako eventualno može doći do manjih promjena nakon što se nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Milna vrati od strane Ministarstva graditeljstva i Županijskog ureda za prostorno uređenje.

Ponovna javna rasprava i javni uvid u postupku izrade i izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Milna

Sukladno Zaključku općinske načelnice Općine Milna od 3. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje ponovnu javnu raspravu i javni uvid u postupku izrade i izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Milna.

Javni uvid provest će se u trajanju od 15 dana od 13. do 27. svibnja 2016. godine.

Cijeli članak >>