• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Sukladno Zaključku općinske načelnice Općine Milna od 3. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje ponovnu javnu raspravu i javni uvid u postupku izrade i izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Milna.

Javni uvid provest će se u trajanju od 15 dana od 13. do 27. svibnja 2016. godine.

Sukladno Zaključku općinske načelnice Općine Milna od 3. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje javnu raspravu i javni uvid prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko-turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 "Osibova-Lučice".