• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Temeljem članka 104, stavak (1) i članka 95, stavak (2), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), članka 58. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna 6/10) te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga planova načelnik Općine Milna objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja ugostiteljsko turističke namjene T2 "Osibova-Lučice" i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna za područje T2 "Osibova-Lučice". Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana, od 15. prosinca do 22. prosinca 2017. godine i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

Obavijest o javnoj raspravi preuzmite u privitku.