Na temelju članka 86, 89 i 201 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Milna na  sjednici održanoj 09. srpnja 2018. godine, donijelo je

 Odluku o izradi dopune prostornog plana uređenja Općine Milna

 

 

Odluka o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Milna

Grafički dio 

Tekstualni dio