Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, br. 6/10 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. g. donijelo je

Odluku o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Dopuna PPUO Milna 4a-1

Dopuna PPUO Milna 4a-2

Dopuna PPUO Milna 4a-3

Dopuna PPUO Milna 4a-4