U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 25. svibnja 2020.godine

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 04. svibnja 2020.godine

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 30. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 17. travnja 2020.godine