• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivamo vas na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 14. studenog 2017. godine.

Pozivamo vas na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 13. rujna 2017. godine.

Objavljujemo dnevni red pete sjednice Općinskog vijeća Općine Milna.