Dana 16. veljače 2019. godine općinski načelnik uputio je slijedeće predmete za koje je tražio da se uvrste u dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća

Izvješće načelnika

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

Prijedlog načelnika za poduzimanje mjera prema Centru za kulturu Milna

Prijedlog Odluke o izradi strategije razvoja Općine Milna za razdoblje 2020.-2025.

Prijedlog Odluke o načinu držanja i postupanja sa životinjama

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na području TZ Bijaka

Prijedlog Odluke o pokretanju upisa vlasništva na nerazvrstanim cestama Općine Milna

Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javne ovlasti na Meštralun d.o.o.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o upravljanju i gospodarenju imovinom Općine Milna

Prijedlog Odluke o darovanju školskog igrališta SDŽ radi isplate

Cjenik za odvoz i razvrstavanje otpada

Izmjene i dopune prostornog plana SDŽ

 

 

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Članka 30. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14), sazivam

 dvadesetdrugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna 15. ožujka 2019. godine (petak) u 17.00 sati u općinskoj vijećnici sa slijedećim dnevnim redom

 

Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

 

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Članka 30. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14), sazivam

 dvadesetprvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna 19. prosinca 2018. godine (srijeda) u 17.00 sati u općinskoj vijećnici

 

 

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća

 

Pozivamo Vas na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 12. rujna 2018. godine.