u privitku možete preuzeti Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 24. ožujka 2020. godine

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 28. sjenice općinskog Vijeća održane 02. prosinca 2019. godine

U privitku možete preuzeti Zapisnik sa 27. sjenice općinskog Vijeća održane 30. rujna 2019. godine