• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivamo vas na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 27. prosinca 2017. godine.

Pozivamo vas na tematsku sjednicu Općinskog vijeća na temu Centra za kulturu Milna i Turističke zajednice Općine Milna koja će se održati 30. stidenog 2017. godine.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (poziv za sjednicuTZO.pdf)Poziv na sjednicu

Pozivamo vas na tematsku sjednicu Općinskog vijeća na temu Komunalnog društva "Meštralun d.o.o." koja će se održati 30. studenog 2017. godine.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Poziv za sjednicu mestralun.pdf)Poziv na sjednicu