• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivamo vas na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 21. svibnja 2018. godine.