• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pozivamo vas na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 09. srpnja 2018. godine.