Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Općina Milna objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Ovaj Registar objavljuje se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na službenoj web stranici Općine Milna

 

 

Registar Ugovora javne nabave u 2018. godini

Sukladno Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine (“Narodne novine” broj 79/15), Općina Milna objavljuje Pregled izdanih narudžbenica jednostavne nabave do 20.000,00 kuna procijenjene vrijednosti i njihovog izvršenja

 

Registar narudžbenica do 20.000,00 kuna u 2018. godini

U nastavku ovog članka možete pogledati popis svih zaključenih ugovora tijekom 2013. godine i njihove detalje. Sliku popisa možete uvećati tako što ćete mišem kliknuti na nju.

Ugovori iz 2013. godine