Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16) i članka 58. Statuta Općine Milna (''Službeni glasnik Općine Milna'', broj 6/14 i 4/14) načelnik Općine Milna donio je:

 PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (za razdoblje od 12.10.2018. do 31.12.2018. godine)

 

 

Plan nabave za 2018. godinu (za razdoblje od 12.10.2018. do 31.12.2018. godine)