Ponovo raspisan natječaj za pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna

MilnaOpćinski načelnik Frane Lozić raspisao je 1. listopada 2013. godine javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Milna. Rok za prijavu je 16 dana od objave na službenim stranicama Općine Milna.

Ponovni natječaj raspisan je nakon što je prethodni, objavljen početkom srpnja, zbog neuspješnog ishoda, poništen 9. rujna ove godine, i to sada s ponešto izmjenjenim posebnim uvjetima. Tako se, primjerice, za prijem u službu od kandidata traži kvalifikacija magistra struke ili stručni specijalist pravnog smjera, a ne i ekonomskog, kao na prethodnom natječaju.

Cijeli članak >>

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna

MilnaNa temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) načelnik Općine Milna raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).

Cijeli članak >>

Natječaj za povjerenje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna

RasvjetaDana 23.08.2010. donesena je Odluka o objavi natječaja za povjerenje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna, za područja naselja Milna, Bobovišće, Ložišće, Bobovišće na moru i Pothume.

Javni natječaj objavljen je u listu "Slobodna Dalmacija" dana 25. kolovoza 2010.g. Provedena je analiza ponuda na natječaju i odabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.

Cijeli članak >>