Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora za studente i učenike srednjih škola

Općina Milna raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora za studente i učenike srednjih škola s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015/2016. godinu.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti/učenici temeljem akademskog/školskog uspjeha te temeljem imovinskog statusa(socijalne stipendije).

Prijave se dostavljaju na adresu: OPĆINA MILNA za Povjerenstvo za dodjelu stipendija, 21405 Milna o. Brač. Rok za dostavu prijava je do 30. studenog 2015. godine.

U privitku:

  • Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015./2016. akademsku godinu
  • Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015./2016. školsku godinu
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola i studenata za školsku godinu 2015./2016.

Natječaj za imenovanje pročelnika

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) načelnica Općine Milna raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna na neodređeno vrijeme:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj

Cijeli članak >>

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika

Na temelju članaka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), načelnica Općine Milna donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

Za članove Povjerenstva provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna. Imenuju se:

1. Munevera Ursić, predsjednica
2. Tonći Sanader, član
3. Katarina Radojković, članica

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna

Temeljem Članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01) te Članka 7.a Odluke o osnivanju Centra za kulturu Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 12/12), Natječajno povjerenstvo raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna moraju imati visoku stručnu spremu i odlikovati se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Natjecaj-CZK-Milna.pdf)Javni natječaj

Cijeli članak >>