Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora učenicima i studentima

Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata ("Službeni glasnik Općine Milna", broj 3/11), Općinska načelnica objavljuje javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima i studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2016./2017. akademsku godinu.

Javne natječaje preuzmite u privitku članka.

Poništenje javnog natječaja

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, dana 4. studenoga 2016. godine donosi Odluku o poništenju javnog natječaja za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna na određeno vrijeme za radno mjesto administrativni tajnik/tajnica Općine Milna.

Javni natječaj za vježbenika - administrativni tajnik

Temeljem članka 8., 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna za 2016. godinu, općinska načelnica Općine Milna raspisuje javni natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna, na radno mjesto administrativni tajnik/tajnica, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Javni natjecaj za vjezbenika - administrativni tajnik.pdf)Javni natječaj

Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora za studente i učenike srednjih škola

Općina Milna raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora za studente i učenike srednjih škola s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015/2016. godinu.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti/učenici temeljem akademskog/školskog uspjeha te temeljem imovinskog statusa(socijalne stipendije).

Prijave se dostavljaju na adresu: OPĆINA MILNA za Povjerenstvo za dodjelu stipendija, 21405 Milna o. Brač. Rok za dostavu prijava je do 30. studenog 2015. godine.

U privitku:

  • Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015./2016. akademsku godinu
  • Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015./2016. školsku godinu
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola i studenata za školsku godinu 2015./2016.