• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu nabave radova: Uređenje nerazvrstane prometnice Rudunica-Milna, Ev. broj E-BN-1/14.