• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu nabave radova: Uređenje nerazvrstane prometnice Ložišća, Ev. broj:E-BN-2/14.