• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu radova usluga: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice Milna-južni dio.