• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Temeljem članka 8., 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna za 2016. godinu, općinska načelnica Općine Milna raspisuje javni natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Milna, na radno mjesto administrativni tajnik/tajnica, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Javni natjecaj za vjezbenika - administrativni tajnik.pdf)Javni natječaj