• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Objavljujemo popis kandidata i literature za pisano testiranje za natječaj za administrativnog tajnika, koje će se održati dana 27. prosinca 2017.  u 08:30 sati.