• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 8., 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Milna, Općina Milna raspisuje natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta.

Natječaj možete preuzeti u privitku ove obavijesti.