Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora u Općini Milna, članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) te u svezi članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) te članka 7. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 5/18),  Općinski načelnik Općine Milna dana 20. studenog 2019. godine, donosi:

 

Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave radova za komunalnu djelatnost održavanja  javne rasvjete na području Općine Milna

Poziv na dostavu ponude