MrdujaPučkom feštom u Milni na Braču, u petak 26. srpnja 2013., s početkom u 20 sati, počinje, već tradicionalno, "Potezanje Mrduje", dvodnevna manifestacija nadahnuta legendom o drevnom nadmetanju Milnarana i Šoltana - čija je Mrduja? - otočić u akvatoriju između Brača i Šolte. U programu užežin natjecanja, na milnarskom trgu Žalo, sudjeluje puhački orkestar "Braščuta" iz Pučišća i glazbeni sastav "Macaklin

...

MilnaPrva radna sjednica Općinskog vijeća Općine Milna zakazana je za petak, 2. kolovoza 2013., u 18 sati u općinskoj Vijećnici, s Dnevnim redom, kako slijedi:

1. Aktualni sat – izvješće općinskog načelnika o tekućim i aktialnim pitanjima;
izvjestitelj: Frane Lozić, načelnik

2. Mišljenje i nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije;
izvjestitelj: Frane Lozić, načelnik

3.

...

MRRFEUMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim internetskim stranicama www.mrrfeu.hr javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2013. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2013.godine.

Fizičke i pravne osobe mogu ostvariti potpore ako imaju sjedište i obavljaju

...

Kliknite na sliku programa radi njenog uvećanja.

Milnarsko srce lita

MilnaJavno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja "Osibova-Lučice" - turističke zone "Lučice" i izdvojenog dijela naselja Milna u Osibovoj, uz obrazloženje izrađivača, održat će se u će se u srijedu, 17. srpnja 2013. godine u 18 sati u prostoru Osnovne škole Milna. Granica obuhvata Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Općine Milna iz 2007. godine.

Pravo na sudjelovanje u

...

Milna grobljeDemontažom i popisom kamenih ploča, u ponedjeljak, 8. srpnja 2013. godine, na mjesnom groblju u Milni započeli su radovi na sanaciji i konzervatorskoj restauraciji središnjeg križa, procjenjene vrijednosti od 109.202,06 kuna bez PDV-a. Sukladno ugovoru, potpisanom 21. svibnja ove godine, izvodi ih solinska tvrtka "PISA-TRADE", pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu. Osim kameno-klesarskih

...

MilnaNa konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Milna, održanoj u petak, 14. lipnja 2013. godine, u općinskoj vijećnici u Milni, uz sudjelovanje 10 od 11 novoizabranih vijećnika, za predsjednika Općinskog Vijeća izabran je Vickoslav Bonačić-Vičić (HDSSD), a za potpredsjednika Luka Martinić (SDP). Uz njih, svečanu prisegu za obavljanje vijećničkih dužnosti dali su: Nikola Bonačić-Lošić i

...

ImageTek što je stupio na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama bezobzirno počeo novi val protuzakonite gradnje na području Općine Milna.

Pojedinci su se, očito u namjeri da izigraju spomenuti zakon, upustili u avanturu te su preko noći izgradili temelja, pa i čitave zgrade, sve u nadi da će ih moći legalizirati. Protuzakonita gradnja cvjeta na prostoru Huma (poluotok između uvala Osibove i

...

Općinski načelnik Frane Lozić podnio je Izvještaj o radu izvršnog tijela Općine Milna za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine. Izvještaj je dostavljen Općinskom vijeću Općine Milna iako ono ni do danas nije raspravljalo o prethodnom izvještaju za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine.

KućaOpćina Milna 26. rujna 2011. godine objavila je PRVI JAVNI POZIV za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Milna da dostave podatke o lokaciji nezakonito izgrađene zgrade, ime i prezime i adresu vlasnika/investitora, vlasnički list, posjedovni list i preris katastarskog plana u mjerilu 1:2880.