Filter
 • Humanitarni turnir za tetu Anđelu

  KNH "Torcida Brač" već drugu godinu zaredom organizira "Torcida Brač kup" koji okuplja malonogometne momčadi svih 7 bračkih Općina i Grad Supetar, a čiji prihod daruje u humanitarne svrhe. Prošlogodišnji prihodi od turnira, donirani su dvjema slavonskim obiteljima pogođenim poplavom, sveukupnom donacijom od preko 15 tisuća kuna. Ove godine, prihod od turnira,

  ...
 • Povjerenstvo za popis imovine Komunalnog društva "Meštralun"

  Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću "Meštralun" d.o.o. ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 7/12) i članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), načelnica Općine Milna dana 19. svibnja 2015. godine donosi odluku

  ...
 • Ponovljena obavijest o režimu ograničenja i zabrane prometa milnarskom rivom za vrijeme turističke sezone

  Poštovani vozači, od 15. svibnja do 1. listopada 2015. godine, promet središnjim dijelom milnarske rive regulirat će se rampama, na način da će OGRANIČENJE PROMETA vrijediti od 8 do 20 sati, uz ZABRANU PROMETA od 20 do 01 sat.

  Opskrba ugostiteljskih objekata i prodavaonica, uz privremeno zadržavanje za potrebe iskrcaja robe,

  ...
 • Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Milna"

  Općinska načelnica, dana 11. svibnja 2015. godine, donosi odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Milna". U upravno vijeće Dječjeg vrtića, imenuju se sljedeći članovi: Tijana Ergo, Ana Marinković, Maksi Harašić te Vickoslav Bonačić Vičić.

 • Odluka o imenovanju članova povjerenstva za popis imovine TZ Općine Milna

  Dana 11. svibnja 2015. godine, predsjednik Turističke zajednice, donosi odluku o imenovanju članova povjerenstva za popis imovine Turističke zajednica Općine Milna.

  Predsjednik Turističke zajednice će zaključno sa stanjem na dan 13. svibnja 2015. izvršiti redoviti popis imovine i obveza:

 • Odluka o povjeravanju poslova zamjenici načelnice

  Općinska načelnica, dana 11. svibnja 2015. godine, donosi odluku o povjeravanju poslova zamjenici načelnice.

  Pojedini poslovi iz djelokruga izvršnog tijela Općine Milna povjeravaju se zamjenici načelnice Općine Milna te se određuje raspored zamjenjivanja dulje odsutne ili spriječene načelnice.

 • Odluka o imenovanju natječajnog povjerenstva

  Općinska načelnica, dana 11. svibnja 2015. godine, donosi odluku o imenovanju natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Centra za kulturu Milna.

  U Natječajno povjerenstvo za raspisivanje i provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna imenuju se: Katarina Doša i Antonija Matković.

  ...
 • Obavijest o režimu prometa milnarskom rivom za vrijeme turističke sezone

  Poštovani vozači, od 15. svibnja do 15. lipnja 2015. godine, promet središnjim dijelom milnarske rive regulirat će se rampama, na način da će ZABRANA PROMETA vrijediti od 8 do 12 sati te od 16 do 02 sata. Pravo na prolaz, uz VIP karticu, zadržavaju isključivo vozila službi za hitne intervencije te invalidne osobe.

 • Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod"

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastavlja izvođenje projekta "Hrvatski otočni proizvod" (HOP) u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

  Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod", objavljen je u javnim glasilima Slobodna

  ...
 • Obavijest mještanima Općine Milna

  Ured općinske načelnice prikuplja podatke o raspoloživim kadrovima na području Općine Milna.

  Cilj nam je prikupiti podatke o zvanjima i stručnim sposobnostima, posebice mladih ljudi, ali i svih ostalih kako bi dobili uvid u ponudu kvalificirane radne snage na području Općine, u svrhu poticanja zapošljavanja.

  ...