Filter
 • Rješenje o istovremenom raspuštanju općinskog vijeća Općine Milna i razrješenju općinskog načelnika općine Milna i njegovog zamjenika

  Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi članku 85.a propisano je da će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je

  ...
 • Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2014. godinu

  Obvezu dostave i objave godišnjeg financijskog izvještaja imaju političke stranke, nezavisni zastupnici i čanovi predstavničih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

  Godišnji financijski izvještaji s

  ...
 • Odluka o objavi javnog nadmetanja za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna

  Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 74. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna - pročišćeni tekst" broj 6/10 i 4/14) i članka 2. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 01/07), Načelniik Općine Milna donio je Odluku o objavi

  ...
 • Početak i provedba postupaka bagatelne nabave

  Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti i Statuta Općine Milna, objavljene su tri odluke o početku i provedbi postupaka bagatelne nabave u predmetima: Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Rudunica-Milna, Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Ložišća i Usluge: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice

  ...
 • Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

  MilnaJedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2015. godinu za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Milna za razdoblje od 1. siječnja 2015.g. do

  ...
 • Urbanistički plan uređenja "Bijaka"

  Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2014. godine donijelo je odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Bijaka". U nastavku članka možete preuzeti odredbu, obrazloženje i detaljne planove.

 • Javni natječaj

  Sukladno članku 4. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, objavljuje se javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora srednjoškolskim učenicima i studentima sa prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2014/2015 školsku odnosno akademsku godinu.

 • Milnarsko srce ljeta 2014.

  Milnarsko srce ljetaMilnarani su u srijedu, 16. srpnja 2014., obilježili Dan općine i blagdan Gospe od Karmela "Milnarskom fjerom". Ove su godine, u okolnostima

  ...
 • Potezanje Mrduje

  Potezanje MrdujeOtoci Brač i Šolta udaljeni su svega 800 metara, međutim nepostojanje brodske veze između njih učinilo ih je još udaljenijim nego što zapravo jesu, manifestacija "Potezanje Mrduje" je jedan od načina da se ova dva otoka povežu i približe.

  ...
 • Početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

  MilnaSukladno donesenoj Odluci o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Milna koju je donijelo predstavničko tijelo Općine Milna na 13. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. svibnja 2014. godine, Općina Milna javno objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana

  ...