• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

PravilnikPravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna Općinski načelnik je donio temeljem odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN, broj 86/08).

Ovim pravilnikom utvrđena su radna mjesta dužnosnika kada dužnost obavljaju profesionalno te unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna.

Pravilnik možete preuzeti iz privitka članka.

Aktualne novosti

Rang lista za stipendije studentima

16-05-2018 Oglasna ploča

Rang lista prvenstva dodjele stipendija za studente za akademsku godinu 2017./2018.

Više

Rang lista za stipendije učenicima

16-05-2018 Oglasna ploča

Rang lista prvenstva dodjele stipendija za učenike za akademsku godinu 2017./2018.  

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća - 21.05.2018.

Pozivamo vas na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 21. svibnja 2018. godine.

Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine

Obaviještavamo vas da će Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine biti...

Proračun, natječaji i javna nabava

Proračun Općine Milna za 2018.

Na temelju Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), odredaba Zakona o financiranju lokalne samouprave (Narodne novine br.19/13-pročišćeni...

Rebalans Proračuna Općine Milna za 2017.

Objavljujemo Rebalans Općine Milna za 2017. godinu

Prostorni planovi

Prijedlog UPU T2 Osibova-Lučice i VID PPU Općine Milna

Sukladno Zaključku općinskog načelnika Općine Milna od 30. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu i...

Ponovna javna rasprava

Temeljem članka 104, stavak (1) i članka 95, stavak (2), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), članka 58...