• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Površina općine Milna je 3.468,98 ha (8,86 % površine otoka Brača). Na prostoru općine postoje naselja Milna koja je sa 875 stanovnika središte istoimene općine te naselja Bobovišće sa ukupno 62 stanovnika sa Bobovišćem n/m, naseljem Ložišće sa ukupno 181 stanovnika (podaci o stanovnicima dati su prema rezultatima popisa iz 1991.godine).

Prema rezultatima iz istog popisa u Milnoj sada ima 329 domaćinstava te 86 poljoprivrednih gospodarstava, u Bobovišću ima 23 domaćinstva te 5 poljoprivrednih gospodarstva dok u Ložišću ima 44 domaćinstva te 36 poljoprivrednih gospodarstva.

Općina Milna obuhvaća k.o.Milna i k.o.Bobovišće. Ložišće su jedino naselje na otoku Braču bez svoje katastarske općine iako su u povijesti bili izrazito okrenuti poljoprivredi.

Stvaranjem samostalne i neovisne Republike Hrvatske početkom 90-tih godina, u jeku domovinskog rata Milna, bila je centar obuke mornaričkog pješaštva na Braču. Bračani su sa ovog područja odlazili na prve crte bojišnica.

 

Općinska naselja: Milna, Ložišća, Bobovišća, Bobovišća na moru, Pothume

Saznajte više o mjestima u Općini Milna >>

Pogledajte mapu Općine Milna >>

Aktualne novosti

Dan planeta Zemlje u Milni

20-04-2018 Aktualno

Povodom Dana planeta Zemlje (22.04.2018.) Dječji vrtić u suradnji sa Centrom za kulturu Milna posadit će u ponedjeljak 23. travnja cvijeće ispred Dječjeg vrtića Milna. Osnovna škola Milna u suradnji sa Komunalnim društvom Meštralun Milna istog će dana posaditi cvijeće...

Više

Novčani bonovi za sugrađane slabijeg imovinskog stanja

30-03-2018 Aktualno

Općina Milna i Centar za socijalnu skrb podijelili su novčane bonove kao pomoć za obitelji slabijeg imovinskog stanja iz općine Milna.

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine

Obaviještavamo vas da će Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine biti...

Poziv na 14. Sjednicu Općinskog vijeća - 14.03.2018.

Pozivamo vas na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 14. ožujka 2018. godine.

Proračun, natječaji i javna nabava

Natječaj za računovodstvenog referenta

Na temelju članka 8., 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine...

Natječaj za administrativnog tajnika

Objavljujemo popis kandidata i literature za pisano testiranje za natječaj za administrativnog tajnika, koje će se održati dana 27. prosinca...

Prostorni planovi

Prijedlog UPU T2 Osibova-Lučice i VID PPU Općine Milna

Sukladno Zaključku općinskog načelnika Općine Milna od 30. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu i...

Ponovna javna rasprava

Temeljem članka 104, stavak (1) i članka 95, stavak (2), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), članka 58...