• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Položaj Općine Milna
Položaj Općine Milna

Googla mapa

Aktualne novosti

Dan planeta Zemlje u Milni

20-04-2018 Aktualno

Povodom Dana planeta Zemlje (22.04.2018.) Dječji vrtić u suradnji sa Centrom za kulturu Milna posadit će u ponedjeljak 23. travnja cvijeće ispred Dječjeg vrtića Milna. Osnovna škola Milna u suradnji sa Komunalnim društvom Meštralun Milna istog će dana posaditi cvijeće...

Više

Novčani bonovi za sugrađane slabijeg imovinskog stanja

30-03-2018 Aktualno

Općina Milna i Centar za socijalnu skrb podijelili su novčane bonove kao pomoć za obitelji slabijeg imovinskog stanja iz općine Milna.

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine

Obaviještavamo vas da će Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za razdoblje 2017. – 2022. godine biti...

Poziv na 14. Sjednicu Općinskog vijeća - 14.03.2018.

Pozivamo vas na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 14. ožujka 2018. godine.

Proračun, natječaji i javna nabava

Natječaj za računovodstvenog referenta

Na temelju članka 8., 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine...

Natječaj za administrativnog tajnika

Objavljujemo popis kandidata i literature za pisano testiranje za natječaj za administrativnog tajnika, koje će se održati dana 27. prosinca...

Prostorni planovi

Prijedlog UPU T2 Osibova-Lučice i VID PPU Općine Milna

Sukladno Zaključku općinskog načelnika Općine Milna od 30. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu i...

Ponovna javna rasprava

Temeljem članka 104, stavak (1) i članka 95, stavak (2), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), članka 58...