• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Izvršna tijela

Općinski načelnik:
Viktor Maretić - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
mob. 095/678-14 45
Zamjenik općinskog načelnika: Branko Džimbeg
mob. 095/678-14 48

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Toni Domazet - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

tel. 021/636-421

mob. 095/678-14 46

Računovodstveni referent: Karmela Rakela - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije: Katarina Radojković - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Komunalni redar

Mario Galić- Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. - 095/678-14 47

Općinsko vijeće

Katica Buzolić, predsjednica općinskog vijeća (Nezavisna)
Ivo Markusović, dopredsjednik općinskog vijeća (HDZ)
Siniša Poklepović, vijećnik (HDZ)
Tanja Harašić, vijećnica (HDZ)
Tonijela Marinelić, vijećnica (HDZ)
Jakša Krželj, vijećnik (SDP)
Pero Bonačić - Dorić, vijećnik (SDP)
Mira Prebanda, vijećnica (SDP)
Luka Marinović, vijećnik (Nezavisni)
Nikša Hržić, vijećnik (HSS)
Zorislav Bonačić - Sargo, vijećnik (HSU)

Mjesna samouprava

 

Izvješća i izjave o financiranju članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača

Frane Rakela

Jurica Sapunar