Izvršna tijela

 
Općinski načelnik-Frane Lozić 
mob. 095/636-21 22
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
Zamjenik općinskog načelnika-Jakša Krželj
tel. 021/636-212

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Anita Vulović

 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.mob. 095/376-19-12

Administrativna tajnica: Martina Mladinić

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

tel: 021/636-212

Računovodstveni referent-Ivana Tudor

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije: Katarina Radojković

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Komunalni redar-Mario Galić

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

mob. 095/678-14 47

Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća - Ivo Markusović (HDZ)

Potpredsjednica općinskog vijeća - Katica Buzolić (Nezavisni)

Siniša Poklepović, vijećnik (HDZ)

Stipe Martinić, vijećnik (HDZ)

Ana Shutt, vijećnica (HDZ)

Pero Bonačić - Dorić, vijećnik (SDP))

Margita Krželj (SDP)

Mira Prebanda (SDP)

Luka Marinović, vijećnik (Nezavisni)

Nikša Hržić, vijećnik (HSS)

Zorislav Bonačić - Sargo, vijećnik (HSU

 

 

Mjesna samouprava

 

Izvješća i izjave o financiranju članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača

Frane Rakela

Jurica Sapunar