• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Izvršna tijela

 
Općinski načelnik-Frane Lozić 
mob. 095/636-21 22
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
Zamjenik općinskog načelnika-Jakša Krželj
tel. 021/636-212

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Toni Domazet 

 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.mob. 095/678-14 46

Računovodstveni referent-Ivana Tudor

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije: Katarina Radojković

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Komunalni redar-Mario Galić

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

mob. 095/678-14 47

Općinsko vijeće

Katica Buzolić, predsjednica Općinskog vijeća (Nezavisna)
Ivo Markusović, podpredsjednik Općinskog vijeća (HDZ)
Siniša Poklepović, vijećnik (HDZ)
Stipe Martinić, vijećnik (HDZ)
Ana Shutt, vijećnica (HDZ)
Pero Bonačić - Dorić, vijećnik (SDP))
Luka Marinović, vijećnik (Nezavisni)
Nikša Hržić, vijećnik (HSS)
Zorislav Bonačić - Sargo, vijećnik (HSU)

Mjesna samouprava

 

Izvješća i izjave o financiranju članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača

Frane Rakela

Jurica Sapunar